Ražotņu uzkopšana

SIA „ALVIRI” nodrošina pārtikas ražošanas uzņēmumus ar kvalitātes uzkopšanas pakalpojumiem, kas atbilst pārtikas aprites higiēnas standartiem.

Uzkopšanas pakalpojumos tiek iekļauta kompleksa ražošanas telpu uzkopšana, nepieciešamās dokumentācijas izstrāde. Objektam vienmēr tiek piesaistīts darbu vadītājs (-i), kas būs atbildīgs par tiešo sadarbību ar klientu.