Tehniskais nodrošinājums

Savā darbā vienmēr izmantojam tikai kvalitatīvus uzkopšanas līdzekļus un inventāru, kas ir sertificēti atbilstoši likumdošanas normām un ir apkārtējai videi un cilvēku veselībai pilnīgi nekaitīgi.

Visi uzkopšanas līdzekļi un tehnoloģijas tiek izvēlētas atbilstoši objektu segumu un materiālu veidiem. Pirms izvēlēties atbilstošo uzkopšanas līdzekli, metodes un tehniku, mūsu darbinieki iepriekš apseko attiecīgo objektu.