Teritoriju uzkopšana

Svarīgi, lai vide arī ārpus telpām būtu sakopta un sakārtota. SIA „ALVIRI” piedāvā efektīvu šīs problēmas risinājumu, nodrošinot ikdienas teritorijas sakopšanu gan vasaras, gan ziemas sezonās. Piedāvājam profesionālu sētnieku pakalpojumus. Teritoriju uzkopšanas komplekss atkarībā no sezonas laika ietver:

 

teritoriju tīrīšanu,

smilšu/saslauku/atkritumu aizvākšanu,

zāles pļaušanu,

apzaļumošana;

kritušo lapu savākšana un izvešana;

krūmu, koku, koku zaru izciršana, smalcināšana.

sniega šķūrēšanu un izvešanu,

pret slīdēšanas maisījuma kaisīšanu,

smilšu/saslauku/atkritumu aizvākšanu, kā arī citu nepieciešamo darbu veikšanu.

 

Mēs parūpēsimies arī par Jūsu atkritumu izvešanu, atkritumu iekraušanas vietu apsaimniekošanu un kartona presēšanu.